Ekstraordinær  generalforsamling

Torsdag den 4. maj 2023

kl. 17.30 til 17.45


Medlemskort skal fremvises ved døren.Dagsorden:


1. Valg af dirigent:
     Referent:
     2 stemmetællere:


Forslag til 2. behandling.
1. Forslag til §6 - Valg af bilagskontrollant (Fremsættes af Jan):


2. Forslag til vore vedtægter: Fremover skrives alle punkter i paragraffer numerisk
i stedet for alfabetisk. (fremsættes af Britt):


3. Forslag til § 6c, § 11,3 og til forretningsordenen. Ændres således, at der står:
kassereren/revisor i stedet for kassereren. (Fremsættes af bestyrelsen):Venlig hilsen den siddende bestyrelse:

Almer Simonsen, Tom Lorentzen, Britt Simonsen, 

Janne E., Jan Kjærgaard, Erik Sørensen, Uffe Andersen, Tenna Winther og Kim Carlsen.Medborger- Kultur og Forsamlingshus Huset40
HUSET40 Hovedgaden 40 4654 Faxe Ladeplads.
almersimonsen@gmail.com tlf: 5190 3311